PROJENİN AMACI

OSB’ li çocuklarda motor beceri yetersizliğinin yaygın görülmesi ve bu eksikliğin çevre ile etkileşime girme ve öğrenme olanaklarını sınırlandıran faktörlerden biri olduğuna ilişkin araştırma bulguları  bizi “ Otizm Spekturum Bozuklukları ve Motor Beceriler”  konusunda bir proje hazırlamaya  yönlendirmiştir.

Bütünleştirme uygulamalarının giderek yaygınlaşması, özellikle 2017-2018 yılı MEB verilerine göre bütünleştirmeye dahil edilme oranının % 79.54’ yükselmesi spor bilimleri ve okulöncesi öğretmenliği alanlarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki yaşamlarında özel gereksinimli öğrencilerle çalışma olasılıklarını artırmaktadır.  Özel gereksinimli çocuklarla çalışma, çocuk gelişiminin önemli bir alanını oluşturmaktadır.  Ancak  spor bilimleri,  okulöncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi öğretim programlarında  özel eğitim dersleri oldukça sınırlı olup, otizm ve motor beceri konusunda bir ders bulunmamaktadır.

Bu bağlamda bu projenin amacı  OSB’ li çocuklarla çalışma potansiyeli olan spor bilimleri, okulöncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi alanında öğrenim gören öğrencileri çok disiplinli öğretim programı ile otizmli çocukların motor becerilerini  uygun öğretim programları ve stratejileri kullanarak destekleme konusunda güçlendirmektir.