OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI NEDİR?

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabında (DSM-5) otizm spektrum bozukluğu (OSB) sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik, sınırlı/yinelenen davranış örüntülerinin görüldüğü, rutinlere aşırı bağlılıkla birlikte duyusal uyaranlara normalin dışında tepki vermekle belirgin ve erken yaşta belirtileri ortaya çıkan nörogelişimsel bir yetersizlik olarak tanımlanmıştır (APA, 2013).

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalıkların Kontrolü ve Önleme Merkezinin (CDC) Otizm ve Gelişimsel Yetersizlikleri İzleme İletişim ağı 2018 tahminlerine göre her 59 çocuktan biri OSB tanısı almaktadır. OSB’nin tüm etnik gruplarda, ırk ve sosyoekonomik düzeylerde ortaya çıktığı ve erkeklerde kızlara göre 4 kat fazla görüldüğü rapor edilmiştir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan çalışmalar OSB’ nin görülme sıklığının %1-2 olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynak: https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html