OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE MOTOR BECERİLER

Yapılan çalışmalar  OSB’ li çocukların  sosyal, iletişim ve davranışsal güçlüklerine ilaveten koşma, atlama ve  top becerileri gibi temel hareket becerilerinde (THB) yaşlarına göre önemli  yetersizlikler gösterdiklerini  ve bu yetersizliklerin kronolojik yaşın artışına  paralel olarak daha da  arttığını ortaya koymaktadır (Liu ve Breslin, 2013; Lloyd, MacDonald  ve Lord, 2013).

Green ve diğerleri (2009) tarafından OSB’li  büyük bir  örneklem grubu üzerinde yapılmış çalışma motor becerilerdeki bu  yetersizlikleri çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. 10-14 yaş arası çocukları  (N = 101)  üzerinde yapılan bu çalışmada  OSB’li çocukların % 79’nda  motor beceri yetersizlikleri saptanmıştır.  Bunun yanısıra,  Staples ve  Reid (2010) tarafından yapılan bir çalışmada  OSB’’li çocukların hareket becerilerinin  kronolojik yaşlarının yarısı kadar olan engelsiz akranlarına  eşdeğer bir seviyede (örneğin; ASD’li 10 yaşındaki çocukların  5 yaşındaki bir çocuğa eşdeğer motor becerilere sahip olması) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bremer ve Lloyd, (2016) araştırmalarında küçük yaşlardaki  OSB’ li çocukların  motor beceri yetersizliğinin oyunlara aktif katılımlarını engelleyerek, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimleri için  bir çok fırsattan yararlanmalarını sınırlayan unsurlardan biri olduğunu  belirtmişlerdir.

Kaynaklar

  • Liu ve Breslin, 2013; Lloyd, MacDonald ve Lord, 2013
  • Green, Dido, et al. “Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders.” Developmental Medicine & Child Neurology4 (2009): 311-316.
  • Staples, Kerri L., and Greg Reid. “Fundamental movement skills and autism spectrum disorders.” Journal of autism and developmental disorders2 (2010): 209-217.