Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) otizm spektrum bozukluğunu (OSB) sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik, sınırlı/yinelenen davranış örüntülerinin görüldüğü, rutinlere aşırı bağlılıkla birlikte duyusal uyaranlara normalin dışında tepki vermekle belirgin ve erken yaşta belirtileri ortaya çıkan nörogelişimsel bir yetersizlik olarak tanımlanmıştır (APA, 2013). Yapılan çalışmalar OSB’li çocukların  sosyal, iletişim ve davranışsal güçlüklerine ilaveten koşma, atlama ve  top becerileri gibi temel hareket becerilerinde (THB) yaşlarına göre önemli  yetersizlikler gösterdiklerini  ve bu yetersizliklerin kronolojik yaşın artışına  paralel olarak daha da  arttığını ortaya koymaktadır (Liu ve Breslin, 2013; Lloyd, MacDonald  ve Lord, 2013). Motor beceri yetersizlikleri ise  oyunlara aktif katılımlarını engelleyerek, sosyal, duygusal ve zihinsel  gelişimleri için  bir çok fırsattan yararlanmalarına engel oluşturmaktadır (Bremer ve Lloyd, 2016).

Bu bağlamda, TÜBİTAK 2237-A kapsamında hazırlanan bu projenin amacı  OSB’ li çocuklarla çalışma potansiyeli olan spor bilimleri, okulöncesi öğretmenliği ve çocuk gelişimi alanında öğrenim gören öğrencileri çok disiplinli öğretim programı ile otizmli çocukların motor becerilerini  uygun öğretim programları ve stratejileri kullanarak destekleme konusunda güçlendirmektir.