EĞİTİM KURULU

 

 

 

Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar
1962 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1980 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden psikoloji alanında lisans, 1987 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında yüksek lisans, 1992 yılında ise Toronto Üniversitesi’nden özel eğitim alanında doktora derecesi aldı. 1985-2007 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Engelliler Araştırma Enstitüsü’ne müdür olarak atandı ve 14 yıl bu görevi sürdürdü. 2001 yılında özel eğitim alanında profesör unvanını aldı. 2007 yılında ise Anadolu Üniversitesi’nden emekli oldu. Halen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Güncel bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile erken ve yoğun davranışsal eğitim yer almaktadır.

 

 

Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar
Maltepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

Prof.Dr Yeşim FAZLIOĞLU

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ana Çocuk Sağlığı Programında yüksek lisansını, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ana Bilim dalında doktorasını tamamlamıştır.2005 yılında Yrd. Doç ve 2008 yılında Eğitim fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümüne Doçent olarak yine aynı bölüme 214 yıllında profesör olarak atanmıştır. Özel çalışma alanları Montessori Eğitimi, Duyusal entegrasyon çalışmaları, erken çocukluk eğitimi , oyun ve sosyal gelişim , kaynaştırma eğitimi ve otizmli çocukların eğitimleridir. Fazlıoğlu’nun alanı ile ilgili bir çok yurt içi ve yurt dışı yayın ve projeleri mevcuttur. Halen Trakya Üniversitesinde   İnterdisipliner Engelli Çalışmaları Ana  Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Doğukan ve Mert adında iki çocuk annesidir.

 

 

Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu
Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Mehmet Yanardağ
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Engelliler Araştırma Enstitüsü
Zihin Engelliler Anabilim Dalı

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

Doç. Dr. Gonca İnce

Gonca İNCE 1969 Malatya doğumludur. İlk, orta, liseyi Adana’da tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur. Master tezini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde “Farklı aktivite düzeylerine sahip olan allerjik astımlı çocukların solunum ve egzersiz kapasitelerinin degerlendirilmesi” konu başlığında tamamlamıştır. Doktora tezini ise; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor alanında “Ankilozan spondilitli hastalarda, eğitim ve egzersiz programlarının, hastalık aktivitesi ve fonksiyonel duruma etkileri” konu başlığında bitirmiştir. Yaklaşık 15 yıldır engellilerde spor alanında çalışmalar yapmaktadır. Engellilerde spor ile ilgili birçok sertifikaya sahiptir. Özellikle özel sporcular (otizm, down sendromu, mental retardasyon) alanlarında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı makale ve bildirisi bulunmaktadır. Son üç yıldır dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde fiziksel aktivitenin önemi konusu üzerine yoğun çalışmalar yapmaktadır. Engellilerde spor dersi kapsamında yaklaşık 15-20 ye yakın proje yürütmüştür. Otizm Spectrum Bozukluğu, görme engelliler ve dikkat gelişimi alanları üzerine bir doktora 2 yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştır. Halen dikkat ve yönetici fonksiyon gelişimi alanlarında 3 yüksek lisans tez danışmanlığını yürütmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

 

Doç. Dr. Gonca İnce
Çukurova Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Antrenörlük Eğitimi
Spor Sağlık Bilimleri

  ÖZ GEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Menşure Aydın
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon
Kocaeli Üniversitesi

ÖZ GEÇMİŞ

 

Doç. Dr. Seray Olçay Gül

Seray OLÇAY-GÜL, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi’nde özel eğitim alanında bütünleşik doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi süresince çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolog ve kurum müdürü olarak görev yaptı. TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı projelerinde araştırmacı, eğitmen, uzman, bursiyer gibi farklı görevlerde yer aldı ve 2012 yılında doktorasını tamamladı. Temel çalışma alanları gelişim yetersizliği olan bireyler ve eğitimleri, uygulamalı davranış analizi, aile eğitimi ve danışmanlığı olan Seray Olçay Gül 2018 yılında Doçent unvanını aldı. 2015 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Olçay Gül evlidir ve Deniz adında bir kızı vardır.

 

 

Doç. Dr. Seray Olçay Gül
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Banu Ataman Yancı
İstanbul Üniversitesi
Dekan Yardımcısı
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

ÖZ GEÇMİŞ

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen

1974 yılında Ankara’da doğdum. 1992 yılında Ankara Yükseliş Kolejinden mezun oldum.  Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden 1996 yılında lisans derecesi aldım. 2001 yılında yüksek lisansımı, 2008 yılında doktora çalışmalarımı Zihin Engelliler Eğitimi alanında tamamladım. 1996-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2009 yılından bu yana Maltepe Üniversitesinde Özel Eğitim bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve 2016 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim.  Bilimsel ilgi alanlarımda zihin engellilere kavram beceri, matematik, sosyal beceri öğretimi ve yetersizliği olan bireylere BEP geliştirme yer almaktadır.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen
Maltepe Üniversitesi
Dekan Yardımcısı
Özel Eğitim Bölümü

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Elvan YILMAZ AKYÜZ

1981 yılında Giresun’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü 2004 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sonrası İstanbul’da özel bir hastanede kurucu diyetisyen olarak beslenme ve diyet biriminde görev yaptı. 2006 yılında ise İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. Hastanede yönetici ve klinik diyetisyenliği görevlerinin yanı sıra Nütrisyon Destek Ekibinin kurulmasında ve klinik nütrisyon tedavilerinin yürütülmesinde görev aldı. Bu sırada hem yüksek lisans hem doktora eğitimini tamamladı. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Yardımcı Doçent ünvanı ile atandı, halen aynı üniversitede görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Elvan YILMAZ AKYÜZ

1981 yılında Giresun’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü 2004 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sonrası İstanbul’da özel bir hastanede kurucu diyetisyen olarak beslenme ve diyet biriminde görev yaptı. 2006 yılında ise İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. Hastanede yönetici ve klinik diyetisyenliği görevlerinin yanı sıra Nütrisyon Destek Ekibinin kurulmasında ve klinik nütrisyon tedavilerinin yürütülmesinde görev aldı. Bu sırada hem yüksek lisans hem doktora eğitimini tamamladı. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Yardımcı Doçent ünvanı ile atandı, halen aynı üniversitede görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yılmaz Akyüz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Derya GENÇ TOSUN

1983 yılında Burdur’da doğdu. Orta öğrenimini Burdur Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 2005 yılında lisans derecesini aldı. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında yüksek lisans, 2016 yılında ise doktora derecesini aldı. 2009-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Birimi’nde öğretmenlik yapmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Texas A&M Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak doktora tezi için çalışmalarda bulundu. 2006-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Temmuz 2017 tarihinden itibaren bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Otizmli ve diğer gelişimsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi, alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ve uygulamalı davranış analizi bilimsel ilgi alanları arasında yer almaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç Tosun
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Özel Eğitim Bölümü

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Hatice Deniz Değirmenci
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

ÖZ GEÇMİŞ

 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel NALBANT

1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu derece ile bitirdi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2004 yılında yüksek lisansını, 2011 yılında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede 9 yıl süre ile Araştırma Görevlisi  kadrosunda çalıştıktan sonra İstanbul Gedik Üniversitesi (İGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde  Dr.Öğrt. Üyesi kadrosunda 6 yıl süre ile görev aldı.  İGÜ koordinatörlüğünde yürütülen ve amacı özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spor yolu topluma tam katılımlarını sağlamak olan “Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” projesinde koordinatör yardımcılığı görevini yürüttü. Görev yaptığı süre içinde engelliler, ilköğretim çağındaki çocuklar ve okul öncesi dönem çocukları ile ilgili bilimsel projelerde, gönüllü çalışmalarda ve sosyal projelerde görev aldı. Spor bilimleri alanında düzenlenen birçok bilimsel kongre, sempozyum ve çalıştayın organizasyon komitesinde ve bilimsel sekreteryada görev aldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde görev yapan Dr.Sibel Nalbant motor gelişim ve uyarlanmış beden eğitimi ve spor konularında lisans ve lisansüstü ders ve tez yürütmektedir. Ayrıca akademik alanı ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel NALBANT

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği

ÖZ GEÇMİŞ